Upravit stránku

Ochrana ovzduší

Ve společnosti jsou klasifikovány tyto mobilní zdroje znečišťování ovzduší:

  • MP 27 TATRA 2Ks
  • MP 16 AVIA 1Ks
  • MP 13 MITSUBICHI 2 Ks
  • MANITOU ATJ 180

Tyto mobilní zdroje znečišťování ovzduší jsou provozovány v souladu s provozně-bezpečnostními pravidly. U vozidel probíhají pravidelné kontroly ve shodě s doporučením výrobce.

Nakládání s odpady

V roce 2008 jak je patrno z grafického výstupu je největší produkce. Tato skutečnost je přičítána údržbě vozového parku (nátěry konstrukcí apod.).
Nahoru